Organizační kultura

0

Organizační kultura je pojem zastřešující přesvědčení, normy, hodnoty a chování, které sdílejí jedinci v konkrétní organizaci. Je to skupinový fenomén, který vzniká ze zkušenosti, již organizace získává. Jednotlivci jsou do ní včleňováni formou socializace. Organizační kultura se překládá také jako podniková nebo firemní kultura. Existují dva základní přístupy o organizační kultuře. Jedním z nich je takový, který chápe firemní kulturu jako něco, čím organizace je. Druhý předpokládá, že kultura je něco, co organizace má. Model Edgara Sheina rozlišuje roviny kultury na artefakty, hodnoty a normy a základní přesvědčení sdílené zaměstnanci.

Previous article Pracovní stres
Next article Organizační změna
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.