Organizační kultura

0

Organizační kultura je pojem zastřešující přesvědčení, normy, hodnoty a chování, které sdílejí jedinci v konkrétní organizaci. Je to skupinový fenomén, který vzniká ze zkušenosti, již organizace získává. Jednotlivci jsou do ní včleňováni formou socializace. Organizační kultura se překládá také jako podniková nebo firemní kultura. Existují dva základní přístupy o organizační kultuře. Jedním z nich je takový, který chápe firemní kulturu jako něco, čím organizace je. Druhý předpokládá, že kultura je něco, co organizace má. Model Edgara Sheina rozlišuje roviny kultury na artefakty, hodnoty a normy a základní přesvědčení sdílené zaměstnanci.

Previous article Pracovní stres
Next article Organizační změna
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.