Sobota, 2 července, 2022

Organizační kultura

0

Organizační kultura je pojem zastřešující přesvědčení, normy, hodnoty a chování, které sdílejí jedinci v konkrétní organizaci. Je to skupinový fenomén, který vzniká ze zkušenosti, již organizace získává. Jednotlivci jsou do ní včleňováni formou socializace. Organizační kultura se překládá také jako podniková nebo firemní kultura. Existují dva základní přístupy o organizační kultuře. Jedním z nich je takový, který chápe firemní kulturu jako něco, čím organizace je. Druhý předpokládá, že kultura je něco, co organizace má. Model Edgara Sheina rozlišuje roviny kultury na artefakty, hodnoty a normy a základní přesvědčení sdílené zaměstnanci.

Previous article Pracovní stres
Next article Organizační změna
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.