Organizační struktura

0

Struktura organizace představuje stěžejní páteř organizace, která určuje nejen podobu uspořádání pracovníků v organizaci, ale rovněž určuje i pracovní náplň, dle pracovních míst, ale i práva a povinnosti. Jasně definovaná organizační struktura a požadavky spojené s daným pracovním místem tak umožňují definovat, kdo v rámci společnosti nese odpovědnost za dané úkoly a činnosti, jakým způsobem mají pracovníci na daném pracovním místě pracovat a jak jsou tyto požadavky naplňovány.

Organizační struktura a její popis jednotlivých pracovních míst pro vedení organizace představují základní kameny o činnosti týmů a jednotlivých pracovníků. Požadavky spojené s pracovní pozicí zároveň dávají zaměstnancům lepší pochopení pro příjem zpětné vazby a chápání svých kariérních cílů a možností.

Previous article Onboarding
Next article Osobní pohoda (well being)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.