Organizační struktura

0

Struktura organizace představuje stěžejní páteř organizace, která určuje nejen podobu uspořádání pracovníků v organizaci, ale rovněž určuje i pracovní náplň, dle pracovních míst, ale i práva a povinnosti. Jasně definovaná organizační struktura a požadavky spojené s daným pracovním místem tak umožňují definovat, kdo v rámci společnosti nese odpovědnost za dané úkoly a činnosti, jakým způsobem mají pracovníci na daném pracovním místě pracovat a jak jsou tyto požadavky naplňovány.

Organizační struktura a její popis jednotlivých pracovních míst pro vedení organizace představují základní kameny o činnosti týmů a jednotlivých pracovníků. Požadavky spojené s pracovní pozicí zároveň dávají zaměstnancům lepší pochopení pro příjem zpětné vazby a chápání svých kariérních cílů a možností.

Previous article Onboarding
Next article Osobní pohoda (well being)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.