Domů Organizační struktura Organizační struktura

Organizační struktura

Struktura organizace představuje stěžejní páteř organizace, která určuje nejen podobu uspořádání pracovníků v organizaci, ale rovněž určuje i pracovní náplň, dle pracovních míst, ale i práva a povinnosti. Jasně definovaná organizační struktura a požadavky spojené s daným pracovním místem tak umožňují definovat, kdo v rámci společnosti nese odpovědnost za dané úkoly a činnosti, jakým způsobem mají pracovníci na daném pracovním místě pracovat a jak jsou tyto požadavky naplňovány.

Organizační struktura a její popis jednotlivých pracovních míst pro vedení organizace představují základní kameny o činnosti týmů a jednotlivých pracovníků. Požadavky spojené s pracovní pozicí zároveň dávají zaměstnancům lepší pochopení pro příjem zpětné vazby a chápání svých kariérních cílů a možností.

Exit mobile version