Organizační změna

0

Organizační změnou rozumíme jakoukoli úpravu struktur či procesů v organizaci, je to proces adaptace na měnící se prostředí. Změna probíhá na základě tlaku z vnějšího směru, třeba trhu, segmentu nebo tlaku vnitřního prostředí organizace na přizpůsobení se v oblasti technického, ekonomického, manažerského nebo kulturního.

Cílem organizační změny je udržení životaschopnosti a konkurenceschopnosti organizace. Pojem organizační změna je někdy zaměnitelný s pojmem organizační rozvoj.

Previous article Organizační kultura
Next article Workoholik
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.