Organizační změna

0

Organizační změnou rozumíme jakoukoli úpravu struktur či procesů v organizaci, je to proces adaptace na měnící se prostředí. Změna probíhá na základě tlaku z vnějšího směru, třeba trhu, segmentu nebo tlaku vnitřního prostředí organizace na přizpůsobení se v oblasti technického, ekonomického, manažerského nebo kulturního.

Cílem organizační změny je udržení životaschopnosti a konkurenceschopnosti organizace. Pojem organizační změna je někdy zaměnitelný s pojmem organizační rozvoj.

Previous article Organizační kultura
Next article Workoholik
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.