Organizační změna

    136

    Organizační změnou rozumíme jakoukoli úpravu struktur či procesů v organizaci, je to proces adaptace na měnící se prostředí. Změna probíhá na základě tlaku z vnějšího směru, třeba trhu, segmentu nebo tlaku vnitřního prostředí organizace na přizpůsobení se v oblasti technického, ekonomického, manažerského nebo kulturního. Cílem organizační změny je udržení životaschopnosti a konkurenceschopnosti organizace. Pojem organizační změna je někdy zaměnitelný s pojmem organizační rozvoj.

    - Reklama -