Organizační změna

0

Organizační změnou rozumíme jakoukoli úpravu struktur či procesů v organizaci, je to proces adaptace na měnící se prostředí. Změna probíhá na základě tlaku z vnějšího směru, třeba trhu, segmentu nebo tlaku vnitřního prostředí organizace na přizpůsobení se v oblasti technického, ekonomického, manažerského nebo kulturního.

Cílem organizační změny je udržení životaschopnosti a konkurenceschopnosti organizace. Pojem organizační změna je někdy zaměnitelný s pojmem organizační rozvoj.

Previous article Organizační kultura
Next article Workoholik
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.