Osobní image

0

Slovo image znamená obraz nebo představu a v češtině se užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku.

V rovině osobní image mluvíme aktivitách, které napomáhají klientovi v lepším vnímání jeho osobní image. V reklamě jde jednak vtištění značky nebo jména do paměti zákazníků, o příznivé informaci o osobě, což má za následek lepší vnímání oné osoby. Na osobní image pracují také často kandidáti, podnikatelé, živnostníci, freelanceři a další.

Previous article Osobní marketing
Next article Interní komunikace
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.