Osobní image

0

Slovo image znamená obraz nebo představu a v češtině se užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku.

V rovině osobní image mluvíme aktivitách, které napomáhají klientovi v lepším vnímání jeho osobní image. V reklamě jde jednak vtištění značky nebo jména do paměti zákazníků, o příznivé informaci o osobě, což má za následek lepší vnímání oné osoby. Na osobní image pracují také často kandidáti, podnikatelé, živnostníci, freelanceři a další.

Previous article Osobní marketing
Next article Interní komunikace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.