Osobní image

0

Slovo image znamená obraz nebo představu a v češtině se užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku.

V rovině osobní image mluvíme aktivitách, které napomáhají klientovi v lepším vnímání jeho osobní image. V reklamě jde jednak vtištění značky nebo jména do paměti zákazníků, o příznivé informaci o osobě, což má za následek lepší vnímání oné osoby. Na osobní image pracují také často kandidáti, podnikatelé, živnostníci, freelanceři a další.

Previous article Osobní marketing
Next article Interní komunikace
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.