Osobní image

    8

    Slovo image znamená obraz nebo představu a v češtině se užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku. V rovině osobní image mluvíme aktivitách, které napomáhají klientovi v lepším vnímání jeho osobní image. V reklamě jde jednak vtištění značky nebo jména do paměti zákazníků, o příznivé informaci o osobě, což má za následek lepší vnímání oné osoby. Na osobní image pracují také často kandidáti, podnikatelé, živnostníci, freelanceři a další.

    - Reklama -