Osobní pohoda (well being)

  134

  Téma osobní pohody se stalo v posledních letech známým termínem. Pojem well-being označuje  stav lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě a k okolnímu světu.

  Jedná se o stav, kdy je nám dobře. V současné době je tento popis používán i pro další pojmy, jakými jsou spokojenost nebo životní spokojenost a slovo blaho, štěstí a radost. Pojem well being lze charakterizovat jako stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody. Osobní pohoda je spojována s pojmem celkové kvalita života a hodnocením kvality života jako celku.

  Osobní pohoda je tedy koncept, který zahrnuje prožívání příjemných emocí, nízkou hladinu negativních nálad a celkovou vysokou životní spokojenost.

  Oblasti osobní pohody

  1. Sebepřijetí

  Pozitivní postoj k sobě, spokojenost se sebou samým, přijetí různých oblastí sebe, dobrých i špatných vlastností a celkové srozumění s vlastní minulostí.

  2. Pozitivní vztahy

  Vřelé a uspokojující vztahy s druhými. Zájem o blaho ostatních a  schopnost empatie.

  3. Nezávislost

  Schopnost odolat sociálním vlivům a zachovat si vlastní názor.

  4. Každodennost

  Zvládání každodenních nároků. Co se děje v okolním prostředí, schopnost vidět příležitosti a využít vnější dění pro vlastní cíle a potřeby.

  5. Smysl života

  Celkový pocit, že minulý a přítomný život má smysl, směrování k dosažení cílů.

  6. Osobní rozvoj

  Pocit trvalého vývoje, otevření se novému. Nulový pocit nudy a pocitu stagnace, schopnost vidět pozitivní změny vlastního já a svého chování.

  - Reklama -