Osobní pohoda (well being)

0

Téma osobní pohody se stalo v posledních letech známým termínem. Pojem well-being označuje  stav lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě a k okolnímu světu.

Well being – osobní pohoda

Jedná se o stav, kdy je nám dobře. V současné době je tento popis používán i pro další pojmy, jakými jsou spokojenost nebo životní spokojenost a slovo blaho, štěstí a radost. Pojem well being lze charakterizovat jako stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody. Osobní pohoda je spojována s pojmem celkové kvalita života a hodnocením kvality života jako celku.

Osobní pohoda je tedy koncept, který zahrnuje prožívání příjemných emocí, nízkou hladinu negativních nálad a celkovou vysokou životní spokojenost.

Oblasti osobní pohody

1. Sebepřijetí

Pozitivní postoj k sobě, spokojenost se sebou samým, přijetí různých oblastí sebe, dobrých i špatných vlastností a celkové srozumění s vlastní minulostí.

2. Pozitivní vztahy

Vřelé a uspokojující vztahy s druhými. Zájem o blaho ostatních a  schopnost empatie.

3. Nezávislost

Schopnost odolat sociálním vlivům a zachovat si vlastní názor.

4. Každodennost

Zvládání každodenních nároků. Co se děje v okolním prostředí, schopnost vidět příležitosti a využít vnější dění pro vlastní cíle a potřeby.

5. Smysl života

Celkový pocit, že minulý a přítomný život má smysl, směrování k dosažení cílů.

6. Osobní rozvoj

Pocit trvalého vývoje, otevření se novému. Nulový pocit nudy a pocitu stagnace, schopnost vidět pozitivní změny vlastního já a svého chování.

Previous article Organizační struktura
Next article Osobní značka
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.