Paretovo pravidlo 80/20

0

Paretovo pravidlo, nebo také pravidlo 80 na 20 vyjadřuje poznatek, že valná většina důsledků je výsledkem působení malého počtu příčin. Když budeme sledovat věci kolem sebe, zjistíme, že 80 % procent důsledků je výsledkem působení 20 % příčin a nebo že 80 % výstupů pochází z 20 % vstupů, nebo že za 80 % výsledků se skrývá 20 % vynaloženého úsilí.

V praxi pro timemanagement to znamená, že 80 % úkolů může být ukončeno v 20 % čase, kterým disponujeme. Zbývajících 20 % úkolů nám zabere 80 % času. Úkoly jsou tak rozdělené do dvou skupin, z nichž úkoly té první mají větší prioritu.

Previous article Eisenhowerův princip
Next article Getting Things Done
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.