Participativní management

0

Jde o takový styl řízení, kdy je zaměstnancům dána v menší nebo větší míře možnost určitého podílu na samotném fungování organizace. Tato pravomoc, jejíž charakter je samozřejmě vždy určen a limitován svou formou, jak je akceptován manažery a nejužším vedením.

Vše se přesouvá na nižší úrovně v organizaci. Konkrétní podoba a pojetí participativního managementu závisí do značné míry na druhu organizace. Implementace participativní managementu obecně znamená, že zaměstnanci dané organizace získávají menší či větší podíl na jejím řízení a rozhodování, a to v různých fázích a s různou mírou vlivu na konečný výsledek.

Previous article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Next article Hlas zaměstnanců
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.