Participativní management

0

Jde o takový styl řízení, kdy je zaměstnancům dána v menší nebo větší míře možnost určitého podílu na samotném fungování organizace. Tato pravomoc, jejíž charakter je samozřejmě vždy určen a limitován svou formou, jak je akceptován manažery a nejužším vedením.

Vše se přesouvá na nižší úrovně v organizaci. Konkrétní podoba a pojetí participativního managementu závisí do značné míry na druhu organizace. Implementace participativní managementu obecně znamená, že zaměstnanci dané organizace získávají menší či větší podíl na jejím řízení a rozhodování, a to v různých fázích a s různou mírou vlivu na konečný výsledek.

Previous article Adaptace zaměstnance – Onboarding
Next article Hlas zaměstnanců
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.