Participativní management

    196

    Jde o takový styl řízení, kdy je zaměstnancům dána v menší nebo větší míře možnost určitého podílu na samotném fungování organizace. Tato pravomoc, jejíž charakter je samozřejmě vždy určen a limitován svou formou, jak je akceptován manažery a nejužším vedením. Vše se přesouvá na nižší úrovně v organizaci. Konkrétní podoba a pojetí participativního managementu závisí do značné míry na druhu organizace. Implementace participativní managementu obecně znamená, že zaměstnanci dané organizace získávají menší či větší podíl na jejím řízení a rozhodování, a to v různých fázích a s různou mírou vlivu na konečný výsledek.

    - Reklama -