Personalistika

0

Personalistika se zaměřuje na vše, co se týká lidí v jejich pracovním procesu. Personalistika pracuje s výkonem a výsledkem pracovní činnosti, s pracovních schopností, přístupem k práci, ale také pracovním chováním.

Personalistika se také zabývá tématem motivace, osobní spokojenosti z vykonané práce a profesním a kariérním vývojem. Personální práce, zejména v podobě řízení lidských zdrojů, je nejdůležitější oblastí celého řízení dnešních organizací. Klíčovým prvkem úspěšnosti každé organizace je uvědomění si hodnoty a významu svých lidí, někdy jako pojem kvality svých lidských zdrojů a uvědomění si, že lidé představují největší bohatství každé organizace a jejich vedení a rozvoj rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či zanikne.

Previous article Outplacement
Next article Personální agentura
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.