Personalistika

  0

  Personalistika se zaměřuje na vše, co se týká lidí v jejich pracovním procesu. Personalistika pracuje s výkonem a výsledkem pracovní činnosti, s pracovních schopností, přístupem k práci, ale také pracovním chováním.

  Personalistika se také zabývá tématem motivace, osobní spokojenosti z vykonané práce a profesním a kariérním vývojem. Personální práce, zejména v podobě řízení lidských zdrojů, je nejdůležitější oblastí celého řízení dnešních organizací. Klíčovým prvkem úspěšnosti každé organizace je uvědomění si hodnoty a významu svých lidí, někdy jako pojem kvality svých lidských zdrojů a uvědomění si, že lidé představují největší bohatství každé organizace a jejich vedení a rozvoj rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či zanikne.

  Previous article Outplacement
  Next article Personální agentura
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.