Personální audit

  0

  Personální audit se zaměřuje na komplexní fungování personálního managementu v organizaci, a to především na jeho aktivity a též sleduje provázanost s cíli a strategií firmy.

  Využití personálního auditu je především pro hodnocení zaměstnanců, případně uchazečů na pracovní pozici dle jejich znalostí, schopností a kompetencí.

  Personální auditor

  Personální auditor zkoumá schopnosti a dovednosti odborné, personální a také sociální. Sleduje se také chování a zájem uchazečů o danou práci. Nápomocné jsou personálním auditorům různé strukturované formy personálního auditu, jako jsou pohovory, dotazníky, modelové simulace apod.

  Další podrobnosti o tomto tématu naleznete zde: personální audit

  Previous article Spokojenost zaměstnanců
  Next article Balanced scorecard (BSC)
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.