Personální audit

    139

    Personální audit se zaměřuje na komplexní fungování personálního managementu v organizaci, a to především na jeho aktivity a též sleduje provázanost s cíli a strategií firmy. Využití personálního auditu je především pro hodnocení zaměstnanců, případně uchazečů na pracovní pozici dle jejich znalostí, schopností a kompetencí. Personální auditor zkoumá schopnosti a dovednosti odborné, personální a také sociální. Sleduje se také chování a zájem uchazečů o danou práci. Nápomocné jsou personálním auditorům různé strukturované formy personálního auditu, jako jsou pohovory, dotazníky, modelové simulace apod. Více naleznete o službě v sekci služby.

    - Reklama -