Personální audit

0

Personální audit se zaměřuje na komplexní fungování personálního managementu v organizaci, a to především na jeho aktivity a též sleduje provázanost s cíli a strategií firmy.

Využití personálního auditu je především pro hodnocení zaměstnanců, případně uchazečů na pracovní pozici dle jejich znalostí, schopností a kompetencí.

Personální auditor

Personální auditor zkoumá schopnosti a dovednosti odborné, personální a také sociální. Sleduje se také chování a zájem uchazečů o danou práci. Nápomocné jsou personálním auditorům různé strukturované formy personálního auditu, jako jsou pohovory, dotazníky, modelové simulace apod.

Další podrobnosti o tomto tématu naleznete zde: personální audit

Previous article Spokojenost zaměstnanců
Next article Balanced scorecard (BSC)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.