Domů Personální audit Personální audit

Personální audit

Personální audit se zaměřuje na komplexní fungování personálního managementu v organizaci, a to především na jeho aktivity a též sleduje provázanost s cíli a strategií firmy.

Využití personálního auditu je především pro hodnocení zaměstnanců, případně uchazečů na pracovní pozici dle jejich znalostí, schopností a kompetencí.

Personální auditor

Personální auditor zkoumá schopnosti a dovednosti odborné, personální a také sociální. Sleduje se také chování a zájem uchazečů o danou práci. Nápomocné jsou personálním auditorům různé strukturované formy personálního auditu, jako jsou pohovory, dotazníky, modelové simulace apod.

Další podrobnosti o tomto tématu naleznete zde: personální audit

Exit mobile version