Personální plánování

0

Znamená správně stanovené cíle, kroky a postupy zdroje a omezující podmínky personálních plánů,

  • konkrétní, jasné a jednoznačné vyjádření personálních plánů, cílů a úkolů,
  • dobře motivující cíle a úkoly,
  • široce měřitelné, kontrolovatelné cíle a úkoly,
  • dobře realizovatelné a přiměřené místu a poslání,
  • vysoká provázanost a sladěnost.

Previous article PM – Personální managment
Next article ISHV©
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.