Domů Personální poradenství Personální poradenství

Personální poradenství

Personální poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na pomoc firmám a organizacím v nesnázích, a to krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V širším pojetí může jít i o aplikovanou teoretickou disciplínu, zkoumající lepší možnosti pomoci firmám a organizacím v oblasti personalistiky. V personálním poradenství zpravidla spolupracují odborníci a konzultanti z více oborů. Personální poradenství je zpoplatněno, neboť klient si objednává odbornou konzultaci a hledá řešení své překážky nebo problému v oblasti HR.

Exit mobile version