PM – Personální managment

0

Je součástí metod managmentu všech personálních činností, využívajících především procesní přístup a měkkých podobo řízení organizace.

Previous article MLK – management lidského kapitálu
Next article Personální plánování
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.