Popis práce – Job description (JD)

0

Popis pracovních činností definuje to, jaké činnosti má pracovník na určité pozici vykonávat a v jakém kontextu je vykonává. Obvykle zahrnuje podrobné charakteristiky vykonávané práce jako jsou postupy, metody a standardy výkonu. Informace pro tvorbu popisu práce jsou získávány od zaměstnanců, kteří pozici vykonávají nebo jejich nadřízených a kolegů. Kvalitní popis práce spolu se specifikací pracovních požadavků tvoří základ při volbě kritérií pro výběr nových zaměstnanců, je také vhodným vodítkem při inzerování pracovní pozice. Popis pracovních činností také stanovuje, jaké úkoly a kompetence danému zaměstnanci v organizaci náleží, a tím pomáhá definovat jeho pracovní roli

Previous article Kompetenční modelování
Next article Hodnoticí rozhovor
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.