Popis práce – Job description (JD)

0

Popis pracovních činností definuje to, jaké činnosti má pracovník na určité pozici vykonávat a v jakém kontextu je vykonává. Obvykle zahrnuje podrobné charakteristiky vykonávané práce jako jsou postupy, metody a standardy výkonu. Informace pro tvorbu popisu práce jsou získávány od zaměstnanců, kteří pozici vykonávají nebo jejich nadřízených a kolegů. Kvalitní popis práce spolu se specifikací pracovních požadavků tvoří základ při volbě kritérií pro výběr nových zaměstnanců, je také vhodným vodítkem při inzerování pracovní pozice. Popis pracovních činností také stanovuje, jaké úkoly a kompetence danému zaměstnanci v organizaci náleží, a tím pomáhá definovat jeho pracovní roli

Previous article Kompetenční modelování
Next article Hodnoticí rozhovor
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.