Domů JD Popis práce – Job description (JD)

Popis práce – Job description (JD)

Popis pracovních činností definuje to, jaké činnosti má pracovník na určité pozici vykonávat a v jakém kontextu je vykonává. Obvykle zahrnuje podrobné charakteristiky vykonávané práce jako jsou postupy, metody a standardy výkonu. Informace pro tvorbu popisu práce jsou získávány od zaměstnanců, kteří pozici vykonávají nebo jejich nadřízených a kolegů. Kvalitní popis práce spolu se specifikací pracovních požadavků tvoří základ při volbě kritérií pro výběr nových zaměstnanců, je také vhodným vodítkem při inzerování pracovní pozice. Popis pracovních činností také stanovuje, jaké úkoly a kompetence danému zaměstnanci v organizaci náleží, a tím pomáhá definovat jeho pracovní roli

Exit mobile version