POSDCORB

0

Zkratka používaná v oblasti managementu a veřejné správy, která odráží klasický pohled na organizační teorii. POSDCORB byl zpočátku představen ve snaze rozvíjet profesionály veřejné služby. Podle Gulickových vlastních slov jsou tyto prvky následující: Plánování, organizování, personální obsazení, režie, spolurozhodování, podávání zpráv a rozpočtování.

Gulick vytvořil ucelený systém funkcí manažera, který je znám pod zkratkou POSDCORB. Ta obsahuje následující složky činností:

  • Plánování (PLANNING)
  • Organizování (ORGANISING)
  • Výběr a umísťování pracovníku (STAFFING)
  • Vedení (DIRECTING)
  • Koordinování (COORDINATING)
  • Reportování (REPORTING)
  • Rozpočtování (BUDGETING)

Previous article 3C
Next article Index loajality zákazníka - ILZ
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.