POSDCORB

0

Zkratka používaná v oblasti managementu a veřejné správy, která odráží klasický pohled na organizační teorii. POSDCORB byl zpočátku představen ve snaze rozvíjet profesionály veřejné služby. Podle Gulickových vlastních slov jsou tyto prvky následující: Plánování, organizování, personální obsazení, režie, spolurozhodování, podávání zpráv a rozpočtování.

Gulick vytvořil ucelený systém funkcí manažera, který je znám pod zkratkou POSDCORB. Ta obsahuje následující složky činností:

  • Plánování (PLANNING)
  • Organizování (ORGANISING)
  • Výběr a umísťování pracovníku (STAFFING)
  • Vedení (DIRECTING)
  • Koordinování (COORDINATING)
  • Reportování (REPORTING)
  • Rozpočtování (BUDGETING)
Previous article 3C
Next article Index loajality zákazníka - ILZ
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.