Sobota, 2 července, 2022

Pracovní a obchodní mediace

0

Tato mediace řeší spory a vztahy na pracovišti na úrovni managementu, mezi nadřízeným a podřízeným, ale také strukturální a kompetenční konflikty, dále řeší konflikty a spory mezi jednotlivými firmami nebo dodavateli a obchodními partnery. Patří sem i spory mezi společníky a majiteli firem a jejich managementem.

Previous article Rodinná firemní mediace
Next article Interetnická mediace
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.