Pracovní adaptace

0

Pracovní adaptace, která je popisována jako přizpůsobením se jedince práci nebo pracovnímu prostředí, ale také pracovním podmínkám a zaškolením pracovníka tak, aby vykonával požadované úkoly a dosahoval žádoucího výkonu.

K efektivní pracovní adaptaci významně přispívá odborná a profesní příprava, jako je řádně organizovaný výcvik, školení, zaškolení, trénink a studium. Pracovní adaptaci je nutné vnímat jako kontinuální proces, který  začíná  vstupem  do  zaměstnání  a  projevuje  se  v různé  podobě v průběhu celé kariérní dráhy zaměstnance.

Previous article Maladaptace
Next article Psychologická smlouva
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.