Pracovní adaptace

0

Pracovní adaptace, která je popisována jako přizpůsobením se jedince práci nebo pracovnímu prostředí, ale také pracovním podmínkám a zaškolením pracovníka tak, aby vykonával požadované úkoly a dosahoval žádoucího výkonu.

K efektivní pracovní adaptaci významně přispívá odborná a profesní příprava, jako je řádně organizovaný výcvik, školení, zaškolení, trénink a studium. Pracovní adaptaci je nutné vnímat jako kontinuální proces, který  začíná  vstupem  do  zaměstnání  a  projevuje  se  v různé  podobě v průběhu celé kariérní dráhy zaměstnance.

Previous article Maladaptace
Next article Psychologická smlouva
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.