Pracovní adaptace

    151

    Pracovní adaptace, která je popisována jako přizpůsobením se jedince práci nebo pracovnímu prostředí, ale také pracovním podmínkám a zaškolením pracovníka tak, aby vykonával požadované úkoly a dosahoval žádoucího výkonu. K efektivní pracovní adaptaci významně přispívá odborná a profesní příprava, jako je řádně organizovaný výcvik, školení, zaškolení, trénink a studium. Pracovní adaptaci je nutné vnímat jako kontinuální proces, který  začíná  vstupem  do  zaměstnání  a  projevuje  se  v různé  podobě v průběhu celé kariérní dráhy zaměstnance.

    - Reklama -