Pracovní adaptace

0

Pracovní adaptace, která je popisována jako přizpůsobením se jedince práci nebo pracovnímu prostředí, ale také pracovním podmínkám a zaškolením pracovníka tak, aby vykonával požadované úkoly a dosahoval žádoucího výkonu.

K efektivní pracovní adaptaci významně přispívá odborná a profesní příprava, jako je řádně organizovaný výcvik, školení, zaškolení, trénink a studium. Pracovní adaptaci je nutné vnímat jako kontinuální proces, který  začíná  vstupem  do  zaměstnání  a  projevuje  se  v různé  podobě v průběhu celé kariérní dráhy zaměstnance.

Previous article Maladaptace
Next article Psychologická smlouva
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.