Pracovní adaptace

0

Pracovní adaptace, která je popisována jako přizpůsobením se jedince práci nebo pracovnímu prostředí, ale také pracovním podmínkám a zaškolením pracovníka tak, aby vykonával požadované úkoly a dosahoval žádoucího výkonu.

K efektivní pracovní adaptaci významně přispívá odborná a profesní příprava, jako je řádně organizovaný výcvik, školení, zaškolení, trénink a studium. Pracovní adaptaci je nutné vnímat jako kontinuální proces, který  začíná  vstupem  do  zaměstnání  a  projevuje  se  v různé  podobě v průběhu celé kariérní dráhy zaměstnance.

Previous article Maladaptace
Next article Psychologická smlouva
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.