Pracovní angažovanost - Work Engagement

    151

    V souhrnu se jedná o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný oddaností a pohroužením se do práce. S pracovní angažovaností také souvisí koncept FLOW, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, protipólem je považován syndrom vyhoření. Úroveň angažovanosti je ovlivňována především pracovními podmínkami: rozmanitostí práce a jejím smyslem, autonomií a přítomností výzvy a dispozicemi. Pracovní angažovanost pracovníků je považována za indikátor optimálního fungování organizace. Pracovní angažovanost má pozitivní efekt jak na pracovníky, tak na fungování celé společnosti.

    - Reklama -