Pracovní angažovanost – Work Engagement

0

V souhrnu se jedná o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný oddaností a pohroužením se do práce. S pracovní angažovaností také souvisí koncept FLOW, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, protipólem je považován syndrom vyhoření.

Úroveň angažovanosti je ovlivňována především pracovními podmínkami: rozmanitostí práce a jejím smyslem, autonomií a přítomností výzvy a dispozicemi. Pracovní angažovanost pracovníků je považována za indikátor optimálního fungování organizace. Pracovní angažovanost má pozitivní efekt jak na pracovníky, tak na fungování celé společnosti.

Previous article Pracovní spokojenost
Next article Kariérní kotva
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.