Pracovní angažovanost – Work Engagement

0

V souhrnu se jedná o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný oddaností a pohroužením se do práce. S pracovní angažovaností také souvisí koncept FLOW, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, protipólem je považován syndrom vyhoření.

Úroveň angažovanosti je ovlivňována především pracovními podmínkami: rozmanitostí práce a jejím smyslem, autonomií a přítomností výzvy a dispozicemi. Pracovní angažovanost pracovníků je považována za indikátor optimálního fungování organizace. Pracovní angažovanost má pozitivní efekt jak na pracovníky, tak na fungování celé společnosti.

Previous article Pracovní spokojenost
Next article Kariérní kotva
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.