Pracovní angažovanost – Work Engagement

0

V souhrnu se jedná o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný oddaností a pohroužením se do práce. S pracovní angažovaností také souvisí koncept FLOW, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, protipólem je považován syndrom vyhoření.

Úroveň angažovanosti je ovlivňována především pracovními podmínkami: rozmanitostí práce a jejím smyslem, autonomií a přítomností výzvy a dispozicemi. Pracovní angažovanost pracovníků je považována za indikátor optimálního fungování organizace. Pracovní angažovanost má pozitivní efekt jak na pracovníky, tak na fungování celé společnosti.

Previous article Pracovní spokojenost
Next article Kariérní kotva
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.