Pracovní angažovanost

0

Jedná se o pozitivní duševní stav související s prací charakterizovaný energičností, oddaností a pohroužením se do práce. Energičnost odkazuje k ochotě investovat do práce značné úsilí i přes výskyt obtíží, oddanost k silnému zapojení se do práce a k prožitkům pocitů nadšení a smyslu. Pro pohroužení se do práce je pak charakteristické plné ponoření se do práce vedoucí až k problémům s odtržením se od ní

S pracovní angažovaností souvisí koncept flow, který označuje krátkodobější a intenzivnější pohroužení se do práce, za protipól je považován syndrom vyhoření.

Previous article Učící se organizace
Next article Hollandova teorie osobnosti a profesní volby RIASEC
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.