Pracovní kapitál

0

Working capital – v širším pojetí jako oběžná aktiva – hrubý pracovní kapitál, v užším pojetí jako čistý pracovní kapitál.

Previous article Outsourcing
Next article Produktivita
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.