Pracovní role

0

Pracovní role se vztahuje k úkolům, povinnostem a odpovědnosti, kterých se ujímají jednotlivci nebo týmy.

Previous article Mediace
Next article Funkční role
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.