Pracovní role

0

Pracovní role se vztahuje k úkolům, povinnostem a odpovědnosti, kterých se ujímají jednotlivci nebo týmy.

Previous article Mediace
Next article Funkční role
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.