Pracovní role

    0

    Pracovní role se vztahuje k úkolům, povinnostem a odpovědnosti, kterých se ujímají jednotlivci nebo týmy.

    Previous article Mediace
    Next article Funkční role
    Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.