Pracovní smysluplnost

0

Vzhledem k významu, který práce má pro člověka, se na utváření smyslu jeho života výrazně podílí smysluplnost práce. Smysl, tedy spíše smysluplnost ve vazbě na práci a zní vycházející aspekty života zaměstnance mají celou řadu významných, především pozitivních dopadů nejen na člověka samotného, ale také na jeho pracovní výkonnost a pracovní chování vůbec a v širším důsledku i na chod organizace a její produktivitu a efektivitu, ale také na výkonnost jako takovou.

Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu mají méně depresí i lepší fyzické zdraví zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Previous article Syndrom Hybris
Next article Produktivita práce
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.