Pracovní smysluplnost

0

Vzhledem k významu, který práce má pro člověka, se na utváření smyslu jeho života výrazně podílí smysluplnost práce. Smysl, tedy spíše smysluplnost ve vazbě na práci a zní vycházející aspekty života zaměstnance mají celou řadu významných, především pozitivních dopadů nejen na člověka samotného, ale také na jeho pracovní výkonnost a pracovní chování vůbec a v širším důsledku i na chod organizace a její produktivitu a efektivitu, ale také na výkonnost jako takovou.

Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu mají méně depresí i lepší fyzické zdraví zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Previous article Syndrom Hybris
Next article Produktivita práce
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.