Pracovní smysluplnost

0

Vzhledem k významu, který práce má pro člověka, se na utváření smyslu jeho života výrazně podílí smysluplnost práce. Smysl, tedy spíše smysluplnost ve vazbě na práci a zní vycházející aspekty života zaměstnance mají celou řadu významných, především pozitivních dopadů nejen na člověka samotného, ale také na jeho pracovní výkonnost a pracovní chování vůbec a v širším důsledku i na chod organizace a její produktivitu a efektivitu, ale také na výkonnost jako takovou.

Lidé považující svou práci za smysluplnou z individuálního či společenského hlediska jí současně přičítají větší význam, lépe zvládají zátěž a redukci stresu mají méně depresí i lepší fyzické zdraví zažívají silnější celkový pocit pohody a vykazují také vyšší pracovní spokojenost. Pracovní smysluplnost má také pozitivní vliv například na pracovní motivaci a angažovanost zaměstnance.

Previous article Syndrom Hybris
Next article Produktivita práce
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.