Pracovní spokojenost

0

Pracovní spokojeností rozumíme emoční stav člověka pramenící z hodnocení své vlastní práce a pracovních zkušeností. Jde o pozitivní či negativní hodnotící úsudek, který si děláme o své práci. Pracovní spokojenost pramení ze tří zdrojů.

Prvním zdrojem je charakteristika zaměstnance a jeho tendence prožívat pozitivní nebo negativní pocity. Dalším zdrojem pracovní spokojenosti jsou informace od druhých lidí. Třetím zdrojem je charakteristika práce. Spokojenost je vyšší, může-li pracovník rozhodovat, jak bude práci vykonávat a zdali získá zaměstnance zpětnou vazbu o kvalitě svého výkonu.