Pracovní spokojenost

0

Pracovní spokojeností rozumíme emoční stav člověka pramenící z hodnocení své vlastní práce a pracovních zkušeností. Jde o pozitivní či negativní hodnotící úsudek, který si děláme o své práci. Pracovní spokojenost pramení ze tří zdrojů.

Prvním zdrojem je charakteristika zaměstnance a jeho tendence prožívat pozitivní nebo negativní pocity. Dalším zdrojem pracovní spokojenosti jsou informace od druhých lidí. Třetím zdrojem je charakteristika práce. Spokojenost je vyšší, může-li pracovník rozhodovat, jak bude práci vykonávat a zdali získá zaměstnance zpětnou vazbu o kvalitě svého výkonu.

Previous article Budování týmu – Team building (TB)
Next article Pracovní angažovanost – Work Engagement
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.