Pracovní stres

0

Pracovní stres je definován jako pocit napětí pramenící z práce. Objevuje se v situacích, kdy vysoké pracovní požadavky kladené na jedince převyšují nebo postupně začínají být náročné a nad jeho schopnosti. Stres se projevuje různými symptomy, mezi nejčastější patří zhoršená nálada, úzkost, zlost a kognitivní poruchy jako potíže se soustředěním či pamětí. Pracovní stres ohrožuje celou organizaci, neboť je spojen s fluktuací zaměstnanců, nízkým pracovním výkonem, absencemi v práci, či se syndromem vyhoření. Určitá míra stresu je běžná a zaměstnanci mohou prožívat stres i spokojenost s prací zároveň.

Previous article Well-being zaměstnance
Next article Organizační kultura
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.