Pracovní stres

0

Pracovní stres je definován jako pocit napětí pramenící z práce. Objevuje se v situacích, kdy vysoké pracovní požadavky kladené na jedince převyšují nebo postupně začínají být náročné a nad jeho schopnosti. Stres se projevuje různými symptomy, mezi nejčastější patří zhoršená nálada, úzkost, zlost a kognitivní poruchy jako potíže se soustředěním či pamětí. Pracovní stres ohrožuje celou organizaci, neboť je spojen s fluktuací zaměstnanců, nízkým pracovním výkonem, absencemi v práci, či se syndromem vyhoření. Určitá míra stresu je běžná a zaměstnanci mohou prožívat stres i spokojenost s prací zároveň.

Previous article Well-being zaměstnance
Next article Organizační kultura
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.