Domů Pracovní stres Pracovní stres

Pracovní stres

Pracovní stres je definován jako pocit napětí pramenící z práce. Objevuje se v situacích, kdy vysoké pracovní požadavky kladené na jedince převyšují nebo postupně začínají být náročné a nad jeho schopnosti. Stres se projevuje různými symptomy, mezi nejčastější patří zhoršená nálada, úzkost, zlost a kognitivní poruchy jako potíže se soustředěním či pamětí. Pracovní stres ohrožuje celou organizaci, neboť je spojen s fluktuací zaměstnanců, nízkým pracovním výkonem, absencemi v práci, či se syndromem vyhoření. Určitá míra stresu je běžná a zaměstnanci mohou prožívat stres i spokojenost s prací zároveň.

Exit mobile version