Procesní modelování – Procesní mapa

0

Zdokumentovat proces je možné i za pomocí procesní mapy. Procesní modelování je výborný nástroj, protože umožňuje kromě analýzy samotných aktivit, zobrazit i vztahy mezi jednotlivými aktivitami. Této vlastnosti se využívá zejména při hledání a opravování problémů v procesech, vylepšování procesů, vývoji procesů a porovnávání procesů.

Modelování procesů také vyjasňuje povinnosti a pravomoci zaměstnanců, protože je v procesní mapě jasně vidět co kdo dělá. Procesní mapa je také výchozím bodem pro procesní simulaci, protože pomáhá zmapovat procesy a rozeznat rozhodovací body.

Previous article Business process management
Next article Business process reengineering
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.