Procesní modelování – Procesní mapa

0

Zdokumentovat proces je možné i za pomocí procesní mapy. Procesní modelování je výborný nástroj, protože umožňuje kromě analýzy samotných aktivit, zobrazit i vztahy mezi jednotlivými aktivitami. Této vlastnosti se využívá zejména při hledání a opravování problémů v procesech, vylepšování procesů, vývoji procesů a porovnávání procesů.

Modelování procesů také vyjasňuje povinnosti a pravomoci zaměstnanců, protože je v procesní mapě jasně vidět co kdo dělá. Procesní mapa je také výchozím bodem pro procesní simulaci, protože pomáhá zmapovat procesy a rozeznat rozhodovací body.

Previous article Business process management
Next article Business process reengineering
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.