Procesní modelování – Procesní mapa

    37

    Zdokumentovat proces je možné i za pomocí procesní mapy. Procesní modelování je výborný nástroj, protože umožňuje kromě analýzy samotných aktivit, zobrazit i vztahy mezi jednotlivými aktivitami. Této vlastnosti se využívá zejména při hledání a opravování problémů v procesech, vylepšování procesů, vývoji procesů a porovnávání procesů. Modelování procesů také vyjasňuje povinnosti a pravomoci zaměstnanců, protože je v procesní mapě jasně vidět co kdo dělá. Procesní mapa je také výchozím bodem pro procesní simulaci, protože pomáhá zmapovat procesy a rozeznat rozhodovací body.

    - Reklama -