Procesní modelování – Procesní mapa

0

Zdokumentovat proces je možné i za pomocí procesní mapy. Procesní modelování je výborný nástroj, protože umožňuje kromě analýzy samotných aktivit, zobrazit i vztahy mezi jednotlivými aktivitami. Této vlastnosti se využívá zejména při hledání a opravování problémů v procesech, vylepšování procesů, vývoji procesů a porovnávání procesů.

Modelování procesů také vyjasňuje povinnosti a pravomoci zaměstnanců, protože je v procesní mapě jasně vidět co kdo dělá. Procesní mapa je také výchozím bodem pro procesní simulaci, protože pomáhá zmapovat procesy a rozeznat rozhodovací body.

Previous article Business process management
Next article Business process reengineering
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.