Produktivita práce

    28

    Produktivita práce zaměstnanců je klíčová pro každou společnost. Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Produktivitu práce měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty zřejmě nejvýraznější patří klimatické podmínky, technologie, kvalifikace pracovníků, motivace pracovníků a také organizace řízení. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu.

    Ukazatel produktivity práce je také užíván ve finančních analýzách, které jsou připravovány pro mnohá kolektivní vyjednávání platových a mzdových nároků.

    Produktivita práce = [příjmy – (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)] : přepočteným  počtem zaměstnanců.

    - Reklama -