Produktivita práce

  0

  Produktivita práce zaměstnanců je klíčová pro každou společnost. Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Produktivitu práce měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty zřejmě nejvýraznější patří klimatické podmínky, technologie, kvalifikace pracovníků, motivace pracovníků a také organizace řízení. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu.

  Ukazatel produktivity práce je také užíván ve finančních analýzách, které jsou připravovány pro mnohá kolektivní vyjednávání platových a mzdových nároků.

  Produktivita práce = [příjmy – (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)] : přepočteným  počtem zaměstnanců.

  Previous article Pracovní smysluplnost
  Next article Kaizen
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.