Produktivita práce

0

Produktivita práce zaměstnanců je klíčová pro každou společnost. Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Produktivitu práce měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty zřejmě nejvýraznější patří klimatické podmínky, technologie, kvalifikace pracovníků, motivace pracovníků a také organizace řízení. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu.

Ukazatel produktivity práce je také užíván ve finančních analýzách, které jsou připravovány pro mnohá kolektivní vyjednávání platových a mzdových nároků.

Produktivita práce = [příjmy – (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)] : přepočteným  počtem zaměstnanců.

Previous article Pracovní smysluplnost
Next article Kaizen
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.