Produktivita práce

0

Produktivita práce zaměstnanců je klíčová pro každou společnost. Produktivita práce je jednoduše řečeno reálný výstup za hodinu práce zaměstnance. Produktivitu práce měříme určitými ukazateli a pomocí některých faktorů je možné ovlivňovat její úroveň. Faktorů, které ovlivňují produktivitu práce zaměstnanců, je celá řada. Mezi ty zřejmě nejvýraznější patří klimatické podmínky, technologie, kvalifikace pracovníků, motivace pracovníků a také organizace řízení. Produktivita práce se zvyšuje v důsledku dokonalejších technologií, vyšší pracovní zručností a prohlubováním kapitálu.

Ukazatel produktivity práce je také užíván ve finančních analýzách, které jsou připravovány pro mnohá kolektivní vyjednávání platových a mzdových nároků.

Produktivita práce = [příjmy – (výdaje + režie + odpisy + úroky + personální náklady)] : přepočteným  počtem zaměstnanců.

Previous article Pracovní smysluplnost
Next article Kaizen
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.