Domů Profesiografie Profesiografie

Profesiografie

Je získávání a zpracování psychologických, fyziologických i jiných poznatků o pracovních činnostech. Jejím výsledkem je profesiogram. V literatuře se v této souvislosti hovoří o analýzy práce – job analyses.

Mezi základní zdroje profesiografických informací patří:

  1. Sledování a popis práce na základě snímků dne
  2. Psychologický rozbor nehod, úrazů a zmetků
  3. Rozhovor s nejlepšími pracovníky a odborníky
  4. Časové a pohybové studie
  5. Srovnání nejlepších a nejhorších pracovníků
  6. Stanovení potřebných vlastností a schopností na základě validní znalosti profese
  7. Studium pracovních předpisů a pomůcek
  8. Vlastní výkon povolání psychologem a osobní zkušenosti
  9. Sledování pokroků
  10. Individuální psychologické vyšetření

Atd.

Exit mobile version