Profesionální role

0

Profesionální role se týká kvalifikace a poznatků získaných v rámci formálního školení, které člověk uplatňuje v práci.

Previous article Funkční role
Next article Odpovědnost
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.