Propouštění zaměstnanců

0

Propouštění zaměstnanců je personální činnost. Máme dnes dva základní důvody pro propouštění. První je hrubé porušování pracovní kázně, druhým je nadbytečnost v organizaci.

Teorie i praxe uvádí, že k propouštění je třeba sáhnout vždy jako k nejzazší možnosti a ještě předtím hledat jiné způsoby jak této situaci předejít. Nabízí se omezení přesčasů, využití přirozených odchod, hledání snižování nákladů v jiných oblastech apod.

Previous article Praktická inteligence
Next article Průmysl 4.0
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.