Propouštění zaměstnanců

0

Propouštění zaměstnanců je personální činnost. Máme dnes dva základní důvody pro propouštění. První je hrubé porušování pracovní kázně, druhým je nadbytečnost v organizaci.

Teorie i praxe uvádí, že k propouštění je třeba sáhnout vždy jako k nejzazší možnosti a ještě předtím hledat jiné způsoby jak této situaci předejít. Nabízí se omezení přesčasů, využití přirozených odchod, hledání snižování nákladů v jiných oblastech apod.

Previous article Praktická inteligence
Next article Průmysl 4.0
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.