Propouštění zaměstnanců

  0

  Propouštění zaměstnanců je personální činnost. Máme dnes dva základní důvody pro propouštění. První je hrubé porušování pracovní kázně, druhým je nadbytečnost v organizaci.

  Teorie i praxe uvádí, že k propouštění je třeba sáhnout vždy jako k nejzazší možnosti a ještě předtím hledat jiné způsoby jak této situaci předejít. Nabízí se omezení přesčasů, využití přirozených odchod, hledání snižování nákladů v jiných oblastech apod.

  Previous article Praktická inteligence
  Next article Průmysl 4.0
  Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.