Propouštění zaměstnanců

    30

    Propouštění zaměstnanců je personální činnost. Máme dnes dva základní důvody pro propouštění. První je hrubé porušování pracovní kázně, druhým je nadbytečnost v organizaci. Teorie i praxe uvádí, že k propouštění je třeba sáhnout vždy jako k nejzazší možnosti a ještě předtím hledat jiné způsoby jak této situaci předejít. Nabízí se omezení přesčasů, využití přirozených odchod, hledání snižování nákladů v jiných oblastech apod.

    - Reklama -