První dojem

0

První dojem je přitom ovlivněn silným prožitkem a s okamžitým soudem. V prvním dojmu často dochází k tendenci zobecňovat, průměrovat a zjednodušovat a často si osoba sahá do svých stereotypů nebo předsudků.

Efekt primarity také znám jako efekt prvního dojmu je tendence vnímání první informace o osobě intenzivněji než informace pozdější.

Previous article Průvodní dopis
Next article Příprava na pohovor
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.