První dojem

    11

    První dojem je přitom ovlivněn silným prožitkem a s okamžitým soudem. V prvním dojmu často dochází k tendenci zobecňovat, průměrovat a zjednodušovat a často si osoba sahá do svých stereotypů nebo předsudků. Efekt primarity také znám jako efekt prvního dojmu je tendence vnímání první informace o osobě intenzivněji než informace pozdější.

    - Reklama -