Psychodiagnostika

0

Psychodiagnostika je soubor metod a postupů, které se zabývají vlastnostmi osobnosti, jeho aktuální stavem a potenciálními možnosti dalšího rozvoje.

Previous article Psychoanalýza
Next article Recruitment
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.