Psychodiagnostika

    6

    Psychodiagnostika je soubor metod a postupů, které se zabývají vlastnostmi osobnosti, jeho aktuální stavem a potenciálními možnosti dalšího rozvoje.

    - Reklama -