Psychologická smlouva

0

Pojem, který souvisí s organizační kulturou a procesem adaptace zaměstnanců, je psychologická smlouva, která vzniká mezi firmou a zaměstnancem a na rozdíl od klasických smluv není písemná. Tato smlouva zahrnuje vzájemná očekávání toho, čím zaměstnanec firmě přispěje a jak za to bude odměněn.

Zaměstnanci například očekávají, že se s nimi bude firma zacházet slušně a budou dostávat odměnu – plat a organizace může očekávat, že zaměstnanci pro ni budou pracovat, jak nejlépe dovedou. Vedle platu či výhod psychologická smlouva také zahrnuje očekávání týkající se určitého statusu spojeného s prací, pracovní jistoty, možnosti seberealizace nebo dalšího odborného rozvoje, práce v dobré firemní kultuře.

Previous article Pracovní adaptace
Next article Nová psychologická smlouva
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.