Domů Psychologická smlouva Psychologická smlouva

Psychologická smlouva

Pojem, který souvisí s organizační kulturou a procesem adaptace zaměstnanců, je psychologická smlouva, která vzniká mezi firmou a zaměstnancem a na rozdíl od klasických smluv není písemná. Tato smlouva zahrnuje vzájemná očekávání toho, čím zaměstnanec firmě přispěje a jak za to bude odměněn.

Zaměstnanci například očekávají, že se s nimi bude firma zacházet slušně a budou dostávat odměnu – plat a organizace může očekávat, že zaměstnanci pro ni budou pracovat, jak nejlépe dovedou. Vedle platu či výhod psychologická smlouva také zahrnuje očekávání týkající se určitého statusu spojeného s prací, pracovní jistoty, možnosti seberealizace nebo dalšího odborného rozvoje, práce v dobré firemní kultuře.

Exit mobile version