Rebranding

    2

    Je proces, při kterém dochází ke změně vizuálního ztvárnění značky. Nejčastěji jde o aktualizaci a modernizaci grafické stránky loga a související vizuální identity

    - Reklama -