Risk management

0

Je aplikace aktivit, procedur a praktik, zaměřených na identifikaci a analýzu hrozeb, hodnocení a kvantifikaci rizik, rozhodování o způsobu řízení rizik, monitorování a reporting o rizicích. Cílem je minimalizovat společenské ztráty, plynoucí z existující nebo potenciální hrozby.

Previous article Firemní krizové plánování
Next article Systém řízení rizik
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.