Risk rating

0

Hodnocení hrozeb a jejich kvantifikace. Jedná se o proces stanovení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých hrozeb, provedení odhadu a kvantifikaci rizik.

Previous article SNOZ analýza
Next article Krizový scénář
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.