Řízení kariéry – Career management (CM)

0

Kariéře můžeme rozumět jako sledu zkušeností souvisejících s pracovním životem člověka. Na kariéru můžeme nahlížet z různých perspektiv. Kariéru můžeme popsat jako sled povýšení v určité organizaci, kariéra jako naše celoživotní učení, kariéra jako snaha naplnit naše osobní hodnoty skrze naši práci.

Kariéra a řízení kariéry jsou úzce spjaté se sebeřízením, tedy s neustálým rozhodováním týkajícím se našeho vlastního jednání. Mezi hlavní indikátory efektivního řízení kariéry patří znalost sebe a prostředí, dále rozvoj našich kariérních cílů, zájmů, talentu a životního stylu. Vše se neustále mění na základě zpětné vazby.

Previous article Kariérní kotva
Next article Hollandova teorie
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.