Řízení kariéry - Career management

    131

    Kariéře můžeme rozumět jako sledu zkušeností souvisejících s pracovním životem člověka. Na kariéru můžeme nahlížet z různých perspektiv. Kariéru můžeme popsat jako sled povýšení v určité organizaci, kariéra jako naše celoživotní učení, kariéra jako snaha naplnit naše osobní hodnoty skrze naši práci. Kariéra a řízení kariéry jsou úzce spjaté se sebeřízením, tedy s neustálým rozhodováním týkajícím se našeho vlastního jednání. Mezi hlavní indikátory efektivního řízení kariéry patří znalost sebe a prostředí, dále rozvoj našich kariérních cílů, zájmů, talentu a životního stylu. Vše se neustále mění na základě zpětné vazby.

    - Reklama -