Řízení kariéry – Career management (CM)

0

Kariéře můžeme rozumět jako sledu zkušeností souvisejících s pracovním životem člověka. Na kariéru můžeme nahlížet z různých perspektiv. Kariéru můžeme popsat jako sled povýšení v určité organizaci, kariéra jako naše celoživotní učení, kariéra jako snaha naplnit naše osobní hodnoty skrze naši práci.

Kariéra a řízení kariéry jsou úzce spjaté se sebeřízením, tedy s neustálým rozhodováním týkajícím se našeho vlastního jednání. Mezi hlavní indikátory efektivního řízení kariéry patří znalost sebe a prostředí, dále rozvoj našich kariérních cílů, zájmů, talentu a životního stylu. Vše se neustále mění na základě zpětné vazby.

Previous article Kariérní kotva
Next article Hollandova teorie
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.