Řízení lidských zdrojů

    79

    Samotné řízení přináší promyšlený přístup k zajištění vzájemně se podporující politiky a praxe v zaměstnávání lidí. Tato oblast také zdůrazňuje význam dosažení loajality zaměstnanců k poslání a hodnotám své organizace. Zaměstnanci jsou chápáni jako bohatství organizace nebo jako lidský kapitál, do kterého je třeba investovat. Lidské zdroje je nutné chápat jako konkurenční výhodu. Sama organizace si definuje svou personální strategii, jakou roli a postavení zaujímá řízení lidských zdrojů v hierarchii činností, jaký má rozsah a strukturu Tím se v konkurenčním prostředí odlišuje kvalitou, strategií a poskytováním služby řízení lidských zdrojů.

    Nové pojetí řízení lidských zdrojů vychází z konceptu pohlížet na lidi spíše jako na potencionální bohatství organizace, než jen čistě jako nákladovou položku. Řízení lidských zdrojů zahrnuje všechna rozhodnutí a všechny kroky managementu, které ovlivňují povahu vztahu mezi organizací a jejími lidskými zdroji.

    - Reklama -