Řízení lidských zdrojů

0

Samotné řízení přináší promyšlený přístup k zajištění vzájemně se podporující politiky a praxe v zaměstnávání lidí. Tato oblast také zdůrazňuje význam dosažení loajality zaměstnanců k poslání a hodnotám své organizace. Zaměstnanci jsou chápáni jako bohatství organizace nebo jako lidský kapitál, do kterého je třeba investovat.

Lidský zdroj

Lidské zdroje je nutné chápat jako konkurenční výhodu. Sama organizace si definuje svou personální strategii, jakou roli a postavení zaujímá řízení lidských zdrojů v hierarchii činností, jaký má rozsah a strukturu Tím se v konkurenčním prostředí odlišuje kvalitou, strategií a poskytováním služby řízení lidských zdrojů.

Řízení lidských zdrojů

Nové pojetí řízení lidských zdrojů vychází z konceptu pohlížet na lidi spíše jako na potencionální bohatství organizace, než jen čistě jako nákladovou položku. Řízení lidských zdrojů zahrnuje všechna rozhodnutí a všechny kroky managementu, které ovlivňují povahu vztahu mezi organizací a jejími lidskými zdroji.

Previous article Rotace práce
Next article Sangvinik
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.