Řízení změn

0

Řízení změn je činnost nebo soubor procesů jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii.

Řízení změn

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace nebo firmy. Řízení změn navazuje na management, staví na psychologii a organizačním chování a dotýká se také kultury organizace. Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek.

Previous article Krizový management
Next article Reverzní mentoring
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.