Řízení změn

0

Řízení změn je činnost nebo soubor procesů jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii.

Řízení změn

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace nebo firmy. Řízení změn navazuje na management, staví na psychologii a organizačním chování a dotýká se také kultury organizace. Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek.

Previous article Krizový management
Next article Reverzní mentoring
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.