Řízení změn

    6

    Řízení změn je činnost nebo soubor procesů jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii. Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace nebo firmy. Řízení změn navazuje na management, staví na psychologii a organizačním chování a dotýká se také kultury organizace. Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek.

    - Reklama -