Řízení změn

0

Řízení změn je činnost nebo soubor procesů jejíž cílem je usnadnit a urychlit průběh změny tak, aby bylo možné efektivně realizovat zvolenou strategii.

Řízení změn

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace nebo firmy. Řízení změn navazuje na management, staví na psychologii a organizačním chování a dotýká se také kultury organizace. Účinné dosažení změny předpokládá splnění více předpokladů a podmínek.

Previous article Krizový management
Next article Reverzní mentoring
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.