Rodinná firemní mediace

0

Rozšiřuje téma mediace do prostředí rodinných firem. Dále pak majetkové vztahy v rodině, soužití generací a spory, majetkové, dědické spory v rámci rodiny. Ale také témata v souvislosti s rozpadem manželství či partnerství se mediace soustřeďuje na řešení sporu mezi manželi – vlastníky a rodiči před rozvodem.

Previous article Rodinná mediace
Next article Pracovní a obchodní mediace
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.