Rodinná mediace

0

Tato forma mediace řeší rozvodové a také porozvodové situace, péče o děti, majetkové vztahy v rodině, soužití generací a spory, majetkové, dědické spory v rámci rodiny. Ale také témata v souvislosti s rozpadem manželství či partnerství se mediace soustřeďuje na řešení sporu mezi manželi, rodiči před rozvodem

Previous article Vykonavatel
Next article Rodinná firemní mediace
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.