Rotace práce

0

Rotace práce je další forma vzdělávání v organizaci. Zaměstnanec je postupně pověřován různými úkoly na různých pracovištích a dochází tak k rotaci v rámci jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec poznává fungování své organizace v širším kontextu.

Rotace práce

Rotace práce se používá, aby dotyčný poznal širší okruh činností organizace a větší okruh spolupracovníků. Také se používá, aby zaměstnanec vystřídal různé činnost a vypadl tak ze své každodenní rutiny. Rotací práce se také předchází frustraci z pracovního stereotypu a patří do oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců.

Previous article Recruitment
Next article Řízení lidských zdrojů
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.