Rotace práce

    34

    Rotace práce je další forma vzdělávání v organizaci. Zaměstnanec je postupně pověřován různými úkoly na různých pracovištích a dochází tak k rotaci v rámci jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec poznává fungování své organizace v širším kontextu. Rotace práce se používá, aby dotyčný poznal širší okruh činností organizace a větší okruh spolupracovníků. Také se používá, aby zaměstnanec vystřídal různé činnost a vypadl tak ze své každodenní rutiny. Rotací práce se také předchází frustraci z pracovního stereotypu a patří do oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců.

    - Reklama -