Rotace práce

0

Rotace práce je další forma vzdělávání v organizaci. Zaměstnanec je postupně pověřován různými úkoly na různých pracovištích a dochází tak k rotaci v rámci jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec poznává fungování své organizace v širším kontextu.

Rotace práce

Rotace práce se používá, aby dotyčný poznal širší okruh činností organizace a větší okruh spolupracovníků. Také se používá, aby zaměstnanec vystřídal různé činnost a vypadl tak ze své každodenní rutiny. Rotací práce se také předchází frustraci z pracovního stereotypu a patří do oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců.

Previous article Recruitment
Next article Řízení lidských zdrojů
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.