Rotace práce

0

Rotace práce je další forma vzdělávání v organizaci. Zaměstnanec je postupně pověřován různými úkoly na různých pracovištích a dochází tak k rotaci v rámci jednoho zaměstnavatele. Zaměstnanec poznává fungování své organizace v širším kontextu.

Rotace práce

Rotace práce se používá, aby dotyčný poznal širší okruh činností organizace a větší okruh spolupracovníků. Také se používá, aby zaměstnanec vystřídal různé činnost a vypadl tak ze své každodenní rutiny. Rotací práce se také předchází frustraci z pracovního stereotypu a patří do oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců.

Previous article Recruitment
Next article Řízení lidských zdrojů
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.