Sangvinik

0

Sangvinik je spojován s elementem vzduchu. Stejně jako vzduch je ho všude plno a nikde nevydrží příliš dlouho. Sangvinik je jeden ze čtyř druhů temperamentu, stabilní extrovert.

Previous article Řízení lidských zdrojů
Next article Shaming
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.