Sebekategorizace

0

Jedná se o nejasně vymezenou množinu vlastností, která vyjadřuje rysy dané skupiny a zároveň slouží jako normativní předpis chování pro členy této skupiny. Člen skupiny totiž nepojímá sám sebe a ostatní členy kategorie jako specifické, unikátní osobnosti, ale jako ztělesnění skupinového prototypu a jako nositele takových rysů a způsobů chování.

Previous article Sociální identita
Next article MTM – Methods-Time Measurement
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.