Sebekategorizace

0

Jedná se o nejasně vymezenou množinu vlastností, která vyjadřuje rysy dané skupiny a zároveň slouží jako normativní předpis chování pro členy této skupiny. Člen skupiny totiž nepojímá sám sebe a ostatní členy kategorie jako specifické, unikátní osobnosti, ale jako ztělesnění skupinového prototypu a jako nositele takových rysů a způsobů chování.

Previous article Sociální identita
Next article MTM – Methods-Time Measurement
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.