Sebekategorizace

0

Jedná se o nejasně vymezenou množinu vlastností, která vyjadřuje rysy dané skupiny a zároveň slouží jako normativní předpis chování pro členy této skupiny. Člen skupiny totiž nepojímá sám sebe a ostatní členy kategorie jako specifické, unikátní osobnosti, ale jako ztělesnění skupinového prototypu a jako nositele takových rysů a způsobů chování.

Previous article Sociální identita
Next article MTM – Methods-Time Measurement
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.