Sebekategorizace

    55

    Jedná se o nejasně vymezenou množinu vlastností, která vyjadřuje rysy dané skupiny a zároveň slouží jako normativní předpis chování pro členy této skupiny. Člen skupiny totiž nepojímá sám sebe a ostatní členy kategorie jako specifické, unikátní osobnosti, ale jako ztělesnění skupinového prototypu a jako nositele takových rysů a způsobů chování.

    - Reklama -