Sedm S firemní kultury

0

Stav – Strategie – Systém – Struktura – Styl vedení – Schopnosti – Spolupráce

Stav firemní kultury je složen postupně z dalších klíčových témat organizace. Jaká je strategie vaší organizace, jaké máte dlouhodobé podnikatelské cíle, které určují i možné cesty k jejich naplnění s provázáním do pozic jednotlivých zaměstnanců. Systémy organizace definují to, jaká je dělba práce a úkolů pro dosažení strategických cílů společnosti. Struktura vnitrofiremních vazeb mezi jednotlivými útvary definuje, jak máte definovanou komunikaci a spolupráci mezi svými zaměstnanci. Styl vedení, je především o způsobu, jak manažeři uplatňují svoje řízení a autoritu. Schopnosti zaměstnanců jsou dispozice pro určité pracovní činnosti, úkoly a spolupráci uvnitř týmu, a nakonec spolupráce v organizaci je o úrovni koordinace pracovních aktivit ke společnému cíli.

Previous article Burnout
Next article Mikromanagement
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.