Domů Firemní kultura Sedm S firemní kultury

Sedm S firemní kultury

Stav – Strategie – Systém – Struktura – Styl vedení – Schopnosti – Spolupráce

Stav firemní kultury je složen postupně z dalších klíčových témat organizace. Jaká je strategie vaší organizace, jaké máte dlouhodobé podnikatelské cíle, které určují i možné cesty k jejich naplnění s provázáním do pozic jednotlivých zaměstnanců. Systémy organizace definují to, jaká je dělba práce a úkolů pro dosažení strategických cílů společnosti. Struktura vnitrofiremních vazeb mezi jednotlivými útvary definuje, jak máte definovanou komunikaci a spolupráci mezi svými zaměstnanci. Styl vedení, je především o způsobu, jak manažeři uplatňují svoje řízení a autoritu. Schopnosti zaměstnanců jsou dispozice pro určité pracovní činnosti, úkoly a spolupráci uvnitř týmu, a nakonec spolupráce v organizaci je o úrovni koordinace pracovních aktivit ke společnému cíli.

Exit mobile version