Self-efficacy

0

Autorem toho termínu je A. Bandura. Self-efficacy je v jeho koncepci chápáno jako důvěra ve vlastní schopnosti, možnost sebeuplatnění, možnost ovlivňovat chování, vnitřní osobní dispozice a vnější prostředí.  Tato dispozice má pak vliv na zvládání zátěže, vyrovnávání se jedincem stresem.

Previous article Locus of control (LOC)
Next article Sence of Coherence (SOC)
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.