Self-efficacy

0

Autorem toho termínu je A. Bandura. Self-efficacy je v jeho koncepci chápáno jako důvěra ve vlastní schopnosti, možnost sebeuplatnění, možnost ovlivňovat chování, vnitřní osobní dispozice a vnější prostředí.  Tato dispozice má pak vliv na zvládání zátěže, vyrovnávání se jedincem stresem.

Previous article Locus of control (LOC)
Next article Sence of Coherence (SOC)
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.