Self-efficacy

0

Autorem toho termínu je A. Bandura. Self-efficacy je v jeho koncepci chápáno jako důvěra ve vlastní schopnosti, možnost sebeuplatnění, možnost ovlivňovat chování, vnitřní osobní dispozice a vnější prostředí.  Tato dispozice má pak vliv na zvládání zátěže, vyrovnávání se jedincem stresem.

Previous article Locus of control (LOC)
Next article Sence of Coherence (SOC)
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.